Rabu

SIRRUL FATIHAH [2]


[Merukunkan 2 Isteri atau lebih Yang Tidak Akur]

Adakalanya, bagi seorang laki laki tak cukup hanya mempunyai 1 isteri saja dengan alasan Sunnah Nabi, boleh boleh saja berpoligami, asal tetap dengan dasar harus mampu bersikap adil, adil secara lahir dan bathin.
Akan tetapi, tidak semua isteri mau menerima keputusan seorang suami untuk beristeri lebih dari 1, dia tidak mau di madu apalagi berkumpul dalam 1 rumah dengan perempuan lain yang juga salah satu isteri dari suami dia.
dampaknya, akan sering ribut dan berselisih antar sesama isteri, dan kondisi ini akan membuat galau dan kacau pikiran sang suami, bukan kebahagian dan damai yang dirasakan oleh suami, melainkan pemandangan ribut dan tidak akur setiap hari yang di lihatnya.
Oleh karenanya, banyak ulama salaf ahli hikmah dengan laku bathin melakukan ikhtiar secara “halus” untuk merukunkan para isteri supaya menerima suaminya sebagai suami bersama.
[Dan ikhtiar ini juga bisa untuk merukankan 2 orang atau 2 bersaudara yang tidak akur karena beberapa alasan]
Inilah ikhtiyar ghaib melalui Ritual/Riyadlah rahasia surat Al-Fatihah, ,melalui wafaq atau Azimah Surat Al-Fatihah.

Caranya:
 • Siapkan kertas yang berwarna putih polos
 • Minyak za’faran, Minyak mawar dan Misik, ketiga minyak ini di campur dengan tinta khusus menulis Wifiq
 • Dan siapkan sedikit Bukhur
 • Sebelum menulis Azimah Surat Al-Fatihah:
 • Harus berpuasa minimal 1 Hari
 • Sebelum menulis, dirikanlah sholat sunnah hajat 2 rakaat.
 • setelah salam, baca istighfar 100x, sholawat nabi 100x, Syahadat 3x, hauqolah 3x, Basmalah 3x
 • lalu dilanjutkan dengan bertawassul dengan membaca surat Al-fatihah di khususkan kepada Shohibul fadlilah wal karomah Syekh Ahmad Ar-Razi [Ada tawassul Khusus Secara Tertib]
 • Setelah selesai bertawassul, dilanjutkan menulis Azimahnya, dengan tetap duduk tahiyyat menghadap Kiblat.
 • Setelah selesai menulis Azimahnya, lalu taruhlah “Sesuatu” dalam lipatan Azimah tersebut, dan Bacalah hamdalah 7x, sambil membakar bukhur….
 • Setelah itu, gantunglah azimah tersebut di tempat yang tinggi yang sekiranya azimah itu bisa dikena tiupan angin.
 • Setelah itu, setiap selesai sholat fardlu dan setiap tengah malam selama 3-7 hari, bacalah surat Al-Fatihah 40x yang di khususkan kepada orang di maksud.


Inilah Azimah Surat Al-fatihah yang di tulis

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIIN HAMDAN ……IBNI……LI……THO’ATALLAHI TA’ALAA WA LIFATIHATIL KITAABIS SYARIIFATI, ARROHMANIR ROHIM YARHAM ….IBNI……LI……[dst]…….WANAZA’NAA MAA FII SHUDUURIHIM….[dst]

Bi Idznillah Sangat Mujarrab
*******TAMMAT IJAZAH*******

[Bagi Sahabat Pengunjung Blog Yang Ingin Mendapatkan Ijazah dan Tatalakunya secara sempurna, silahkan hubungi kami via Email atau No.Contact di atas]