Jumat

DOA NABIYALLAH KHIDLIR ASDoa ini merupakan doa Sayyidina Nabiyallahi Khidlir AS, yang multi fungsi dan mujarrob,sebuah doa yang di dawamkan oleh seorangan nabi yang diberikan ke istimewaan tersediri oleh Allah SWT, yang sampai zaman sekarang masih hidup bersama Nabi Ilyasa,dan oleh para ahli ilmu hikmah diyakini sebagai penguasa lautan[anasir air].
Dari sekian amalan yang diyakini sebagai warisan doa yang didawamkan oleh Nabiyallah Khidlir, Selain Doa Nabi Khidlir Ini, Ada Asma Nabi Khidlir,Sholawat Nabi Khidlir,ASR,AKR,RDR dsb.
Doa yang saya babarkan ini karomah dan energinya hampir sama dengan ASR akan tetapi tatalaku yang berbeda.
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
BISMILLAHI MASYAA ALLAH LAA QUWWATA ILLA BILLAAH.
MASYAA ALLAH KULLA NI’MATIN MINALLAH.
MASYAA ALLAHUL KHAIR KULLAHU BIYADILLAHI.
…………………………………………………………………………..
Bagi yang ingin mendapatkan Ijazah dan tatalaku Doa yang sempurna Hubungi Kami.